Συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας,την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1. «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100 MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», στις θέσεις:
α) «Κουτράλια – Άνω Λιμνιά», Δήμων Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου (Υδροηλεκτρικό - Αντλητικό Σύστημα 100 MW).
β) «Πλακάκια», Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων (Αιολικό Πάρκο ισχύος 11,9MW).
γ) «Σπίνα», Δήμων Πλατανιά και Κανδάνου - Σελίνου, Π.Ε. Χανίων (Αιολικό Πάρκο ισχύος 28,9MW).
δ) «Λαμπίνη», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό Πάρκο ισχύος 9,35MW)
ε) «Καλή Συκιά», Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου (Αιολικό Πάρκο ισχύος 39,95MW) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 196589/02-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος - ΕΥΠΕ - Τμήμα Β΄.

2. «Αξιοποίηση γεώτρησης υδρευτικής χρήσης στη θέση «ΦΑΡΑΓΓΙ» Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. Αστερουσίων, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου, του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1307/26-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

3. «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ΙΚΑΡΟΣ VILLAGE δυναμικότητας 629 κλινών (522 υφιστάμενες και 109 επέκταση) 5* στη θέση Αγία Πελαγία Μαλίων Δήμου Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου ιδιοκτησίας «ΧΩΡΙΟ ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 175/30-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

4. «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων παραλιακών οικισμών Καρτερού, Βαθειανού Κάμπου και Κοκκίνη Χάνι Δήμου Χερσονήσου» Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1274/04-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

5. «Λειτουργία Υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή Τύλισος – Κέρη – Γωνιανό Φαράγγι, της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1604/16-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

6. «Μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής πλαστικών υλών συσκευασίας, ιδιοκτησίας «MEGAPLAST A.E.», στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2016/7-6-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

7. «Ανόρυξη και λειτουργία τριών γεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας, στις θέσεις: «ΠΟΛΕΣ» Τ.Κ. Διονυσίου Δ.Ε. Κόφινα, «ΡΕΧΤΡΑ» Τ.Κ. Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα, «ΧΑΛΕΠΑΚΙ» Τ.Κ. Σταβίων Δ.Ε. Κόφινα» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1731/18-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

8. «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεση λυμάτων οικισμού Κάτω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου» Ν. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1556/24-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.

9. «Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Φράγματος Ποταμών του Δήμου Αμαρίου, στο Νομό Ρεθύμνου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1716/28-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού

10. «Διαχείριση αποβλήτων Δήμου Αμαρίου – Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αποχέτευση Ομαδοποίησης Β – οικισμού Φουρφουρά» Νομού Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2013/5-6-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού.