Με βασικό θέμα τη γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και για την εκλογή αντιπροέδρου, συνεδρίασε την Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος - Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι μελέτες αφού αξιολογήθηκαν θετικά, πήραν έγκριση για την έναρξη εργασιών που αφορούν δύο τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα και συγκεκριμένα:

Τμήμα του ΒΟΑΚ: Καλύβες - Αγ. Πάντες» στο Νομό Χανίων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003, το με αριθ. πρωτ.: 196000/07-02-2011 έγγραφο του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Διεύθυνση Περιβ/κού Σχεδιασμού-Τμήμα Γεν. Περιβ/κών Θεμάτων.

-«Τμήμα του ΒΟΑΚ: Πάνορμο - Εξάντης» Ν. Ρεθύμνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003, το με αριθ. πρωτ.: 195305/17-01-2011 έγγραφο του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Διεύθυνση Περιβ/κού Σχεδιασμού-Τμήμα Γεν. Περιβ/κών Θεμάτων.

Ως προς την εκλογή αντιπροέδρου τα μέλη της επιτροπής εξέλεξαν τον επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Κρήτη» Δημήτρη Γιαννουλάκη.