Πρόωρη χαρακτηρίζουν πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οποιαδήποτε συζήτηση για επιμήκυνση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας και του χρόνου εφαρμογής των δημοσιονομικών μέτρων. Όπως αναφέρουν ενδεχόμενη παράταση στην εφαρμογή των δημοσιονομικών παρεμβάσεων συνεπάγεται κόστος για τα κράτη μέλη που χρηματοδοτούν την Ελλάδα και είναι αυτά που εν τέλει θα αποφασίσουν για το εάν θα παρασχεθεί στην χώρα πρόσθετος χρόνος.

 Τα ίδια στελέχη τονίζουν πως προέχει η επίσκεψη της τρόικας στην Αθήνα η οποία θα αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση και θα εξετάσει με τη νέα κυβέρνηση την εξέλιξη του οικονομικού προγράμματος και τις ενδεχόμενες αποκλίσεις. Εν συνεχεία θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Ωστόσο, στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό αναμένεται να γίνει τον Ιούλιο, καθώς τόσο στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, όσο και στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις 28 – 29 Ιουνίου δεν θα υπάρξουν παρά προκαταρκτικές - αναγνωριστικές συζητήσεις.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, στην περίπτωση που το Eurogroup και το ΔΝΤ εγκρίνουν την επιμήκυνση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος για 12 ή 24 μήνες δηλαδή έως και τα τέλη του 2016, θα αποφασίσουν και τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί η κάλυψη του ταμειακού ελλείμματος του προϋπολογισμού και η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους για το ίδιο διάστημα. Μέρος των αναγκών θα καλυφθεί εσωτερικά με τη διαχείριση των εργαλείων και των πόρων που ήδη έχει στην διάθεσή της η Ελλάδα, ενώ ένα άλλο μέρος της χρηματοδότησης θα πρέπει να προέλθει από την Ευρωζώνη.

Στη βάση αυτή δεν μπορεί να αποκλείεται και ευνοϊκή αναπροσαρμογή των -ήδη χαμηλών – επιτοκίων με τα οποία δανείζουν τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ την Ελλάδα. Ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις προϋποθέτουν την νέα έγκριση των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωζώνης και συνδέονται με το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον στην ΕΕ. Θα προηγηθεί δε νέα έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από την τρόικα, η οποία θα διαφοροποιεί τις παραδοχές πάνω στις οποίες βασίσθηκε το δεύτερο πρόγραμμα.

Στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμούν πως μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω της επέκτασης του δανεισμού με έντοκα γραμμάτια, με πόρους από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και με αξιοποίηση μέρους των χρημάτων που έχουν προβλεφθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνολικού ύψους 50 δισ. ευρώ (εάν βέβαια μείνουν αδιάθετα).

Όπως εξηγούν, εάν εγκαταλειφθεί η πρόβλεψη του Μνημονίου για σταδιακή μείωση των εκδόσεων εντόκων γραμμάτιων το Δημόσιο θα μπορέσει να εξασφαλίσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 πρόσθετα 4 δισ. ευρώ για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών του αναγκών. Τα ίδια στελέχη θεωρούν πως πριν εξετασθεί η επέκταση του πακέτου των 130 δισ. ευρώ της δεύτερης δανειακής σύμβασης η τρόικα σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση θα εξαντλήσουν τα περιθώρια κάλυψης των πρόσθετων αναγκών με ίδια μέσα.

Τέλος, για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων αναγκών που προκύπτουν από την εξάντληση των ταμειακών διαθεσίμων στα τέλη Ιουλίου εκτιμούν πως θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να εκταμιευθεί εγκαίρως το 1 δισ. ευρώ που περικόπηκε από τη δόση του Μαΐου. Δεν αποκλείουν δε με απόφαση του Eurogroup να εκταμιευθεί και μέρος της δόσης ύψους 4,2 δισ. ευρώ που – κανονικά- το πρόγραμμα προέβλεπε πως θα δοθεί ενός του Ιουνίου.