Τα «έξυπνα» αυτόνομα ρομπότ που έχει αναπτύξει η μικρή αμερικανική εταιρεία Dorhout R&D έχουν στόχο να αντικαταστήσουν τις σημερινές σπαρτικές μηχανές, εξασφαλίζοντας ότι η σπορά θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αγρότης να παίρνει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή από την καλλιέργειά του.

Σύμφωνα με την Dorhout R&D, το μειονέκτημα που έχουν οι σπαρτικές μηχανές είναι ότι κατανέμουν ομοιόμορφα τους σπόρους στο χωράφι, σε συγκεκριμένες αποστάσεις τον ένα από τον άλλο.

Έτσι, σήμερα αυτές οι αποστάσεις ρυθμίζονται από τον γεωργό, με μοναδικό κριτήριο τις οδηγίες του προμηθευτή των σπόρων, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου χωραφιού. Κατά συνέπεια, δεν εξασφαλίζουν την καλύτερη σοδειά.

Με όνομα Prospero, τα ρομπότ της εταιρείας αντίθετα είναι αρκετά «έξυπνα», ώστε να αποφασίζουν επί τόπου πού πρέπει να τοποθετήσουν έναν σπόρο. Κάθε ρομπότ θυμίζει αράχνη, καθώς διαθέτει έξι μηχανικά πόδια που του επιτρέπουν να κινείται μέσα στο χωράφι. Ανά μερικά εκατοστά, το Prospero σταματά και βυθίζει το ένα πόδι του μέσα στο χώμα, το οποίο διαθέτει έναν ειδικό αισθητήρα που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αναλύει τα συστατικά του εδάφους. Με βάση αυτά τα συστατικά, αλλά και το είδος της καλλιέργειας, το ρομπότ κρίνει αν θα πρέπει να φυτέψει στο συγκεκριμένο σημείο ένα σπόρο.

(paseges.gr)