Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πρόταση της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας, έπειτα από την με αρ. 93/16-3-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη δημιουργία «Πρότυπου Επιδεικτικού Κέντρου Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Συγκεκριμένα το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 200.000€ περίπου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑ.Λ. Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας από την ενεργειακή κατηγορία Γ’ στην κατηγορία Β+. Βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης που διενεργήθηκε, η οποία κατέταξε το κτίριο στην ενεργειακή κατηγορία Γ’, θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

• εγκατάσταση νέου καυστήρα βιομάζας και συστημάτων που τον συνοδεύουν,
• εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος για παραγωγή ενέργειας ονομαστικής παραγόμενης ισχύος 2,5 kWp,
• εγκατάσταση δύο ηλιακών συλλεκτών που θα συμβάλλουν στην θέρμανση του νερού του συστήματος θέρμανσης και στην παραγωγή ΖΝΧ,
• εγκατάσταση κατάλληλων αυτοματισμών λειτουργίας του συστήματος,
• εγκατάσταση 20 ανεμιστήρων οροφής,
• εγκατάσταση 15 νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
• Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου Ex Ante
• Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου Ex Post.
• Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής - παρακολούθησης, (ένας υπολογιστής με το κατάλληλο λογισμικό, αισθητήρια και καλωδιώσεις)

Για τη δημοσιότητα του έργου θα εκτυπωθούν και διανεμηθούν φυλλάδια προβολής του και θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την προβολή των αποτελεσμάτων του, που θα συνδεθεί με τους ιστότοπους του Δήμου και του σχολείου.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 18 μήνες.