Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκαν χτες ο Δήμαρχος του Καστενάζο Ιταλίας, κ. Στέφανο Σερμέγκι και οι δύο Αντιδήμαρχοι της ιταλικής πόλης, που συνοδεύονταν από το Ρεθεμνιώτη γιατρό και πρωτεργάτη της αδελφοποίησης του Ρεθύμνου με το Καστενάζο, κ. Γιώργο Ματθαιουδάκη.

Οι Ιταλοί αξιωματούχοι επισκέφτηκαν το Ρέθυμνο στο πλαίσιο της αδελφοποίησης, που εδώ και χρόνια έχει γίνει μεταξύ των Δήμων Ρεθύμνου και Καστενάζο, και της προσπάθειας περαιτέρω συνεργασίας και σύσφιξης των σχέσεων των δύο Δήμων.

Κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι του Καστενάζο ενημερώθηκαν εκτενώς από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για το Θεσμό της Αιρετής Αυτοδιοίκησης, τις αρμοδιότητες, τους πόρους, αλλά και το οργανόγραμμα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, θέματα για τα οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια και ο Θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας στην Ιταλία αριθμεί 20 χρόνια ζωής και έχει διακριτές αρμοδιότητες και πόρους ως φορέας της ιταλικής Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο μάλιστα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, ο Δήμαρχος Καστενάζο κατέθεσε επίσημη πρόσκληση στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης να επισκεφτεί μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες το Δήμο του Καστενάζο, καθώς και την Περιφέρεια « Emilia Romana», στην οποία ανήκει και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Περιφέρειες της Ιταλίας, με πληθυσμό 4,5 εκατομμύρια κατοίκους.