Σε εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός του δήμου Ρεθύμνου για τη χρονική περίοδο 2011-2014. Το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, υπό την καθοδήγηση του αντιδημάρχου κ. ΜατθαίουΤσιμπισκάκη, έχει συντάξει ένα πλήρες σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει την στρατηγική, την φιλοσοφία και το μοντέλο ανάπτυξης του «καλλικρατικού» δήμου.

Το σχέδιο δράσης, όπως παρουσιάζεται από την εφημερίδα "Ρεθεμνιώτικα Νέα" περιλαμβάνει τα έργα στα οποία θα στοχεύσει η δημοτική αρχή την περίοδο 2011-2014, ενώ δημιουργούν έναν «κορμό» έργων και μελετών πάνω στον οποίο το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κρίνει ότι θα πρέπει να βασιστεί η νέα αναπτυξιακή προοπτική του δήμου Ρεθύμνου, με βασικά κριτήρια την κοινωνική συνοχή, την αγροτική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του συνόλου του μητροπολιτικού δήμου.

Αποτελείται από συνολικά 38 μελέτες, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης και αφορούν αναπλάσεις κεντρικών δρόμων και πλατειών της πόλης, αναπλάσεις παραδοσιακών οικισμών, μελέτες για τα ρέματα και τα φαράγγια του πρώην δήμου Ρεθύμνου, βελτίωση του περιφερειακού δρόμου Βρύσινα και του περιφερειακού δρόμου εντός σχεδίου πόλεως, πεζοδρομήσεις δρόμων, καθώς και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας του παραλιακού μετώπου.

Μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο επιχειρείται η καταγραφή των αναγκών των περιοχών του δήμου και η σύνταξη του προϋπολογισμού των 38 μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία. Προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, θα πρέπει να πάρει απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για να καθορίσει ποια έργα θα εκτελεστούν εν τέλει, με βάσει τα χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και με βάσει τις ανάγκες που έχει η κάθε περιοχή του δήμου Ρεθύμνου.

«Το σχέδιο δράσης της περιόδου 2011-2014 βασίστηκε στο πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώκαι στο εξής για την ανάπτυξη του νέου διευρυμένου δήμου Ρεθύμνου» αναφέρει στην ίδια εφημερίδα ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ.Μ. Τσιμπισκάκης και συνεχίζει: «Η ανάπτυξη ενός δήμου είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται η κρατική διοίκηση, η περιφερειακή διοίκηση και η αυτοδιοίκηση. Είναι μια διαδικασία διαρκής, που κινείται στην κατεύθυνση της ευημερίας των δημοτών.

Ο δήμος Ρεθύμνου έχει σχέδιο καιφιλοσοφία για το πώς πρέπει να κινηθεί. Είναι ένα θέμα, όμως, που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να εκφραστεί και να πάρει θέση για το πώς βλέπει την ανάπτυξη του τόπου. Αυτό θα γίνει μέσα από συνέδρια, συναντήσεις και ημερίδες όπου θα ακούσουμε τις ιδέες και τις απόψεις όλων. Θέλουμε μέσα από τις επαφές με κάποιους ανθρώπους να προκύψει μια συνισταμένη που θα καθορίζει την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας»
.