Το ενδιαφέρον για εισαγωγή από την Ελλάδα μαρμάρου, αλουμινίου, ειδών κιγκαλερίας, πλαστικού, πετροβάμβακα, ειδών υγιεινής και τηλεπικοινωνιακού υλικού, έχουν εκδηλώσει τυνησιακές εταιρείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα .

Μάλιστα το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ενημερώνει, ότι οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Τμήμα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2810 247018, 247046, 247049, (Προϊσταμένη κα Πόπη Σμαραγδή) προκειμένου να λάβουν τον κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των τυνησιακών εταιρειών και κάθε άλλη πληροφορία για τη συγκεκριμένη αγορά.

Τα αιτήματα των εταιρειών της Τυνησίας έχουν ήδη αναρτηθεί και στον ιστότοπο AGORA του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στη διεύθυνση http://www.agora.mfa.gr/tn114