Την πρώτη του συνεδρίαση, αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα  στις 6:00 μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου.

Στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου συμμετέχουν 9 μέλη, εκ των οποίων 4 δημοτικοί σύμβουλοι, 3 εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων και 2 εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων.

Έργο του συγκεκριμένου συμβουλίου αποτελεί η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες ή τη δημοτική αρχή.

Επίσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, καθώς και να διοργανώσει σε συνεργασία με το Δήμο εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.