Νέους πρωταγωνιστές τόσο σε επίπεδο γεωγραφικής στόχευσης όσο και προϊοντικής δυναμικής αναδεικνύει η έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών για τα 100 πιο εξαγώγιμα προϊόντα και τις 100 κυριότερους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών, το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώρες της Αφρικής και, κυρίως, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και οι εφοδιασμοί πλοίων, η Β. Αμερική, η Ινδία και η Κίνα, εμφανίζουν σημαντική δυναμική απορρόφησης ελληνικών προϊόντων, υπερκεράζοντας τη μείωση των εξαγωγών από τις χώρες της ΕΕ.

Παράλληλα, το βαμβάκι, η ενέργεια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και τα κοσμήματα και ο χρυσός, διεκδικούν υψηλές θέσεις κατάταξης και μερίδια στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, στη λίστα των 100 πιο εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων καταγράφονται 15 νέες είσοδοι, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, που αφορούν, κυρίως, προϊόντα μηχανολογικού εξοπλισμού, δομικά υλικά, κοσμημάτων και πολύτιμων μετάλλων, όπως ο χρυσός, καθώς και είδη οικιακής χρήσης.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη δυναμική των προϊόντων βάμβακος, σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη κρίση, που διέρχεται ο άλλοτε κραταιός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και του εξωστρεφούς προσανατολισμού του κλάδου της ενέργειας.

Ειδικότερα, από πλευράς κλάδων παραγωγής, επιβεβαιώνεται η πρωτοκαθεδρία των προϊόντων καυσίμων και ενέργειας, αποσπώντας μερίδιο 34,6% του συνόλου, ακολουθούμενα από τα δομικά υλικά, με ποσοστό 12,15% και από τα τρόφιμα-ποτά με ποσοστό 11,03%. Την πεντάδα συμπληρώνουν τα μηχανήματα-μηχανολογικός εξοπλισμός (5,76%) και τα φάρμακα-καλλυντικά (4%).

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός της αύξησης της συμμετοχής των 100 πρώτων προϊόντων, στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, στα επίπεδα του 82%, όταν στο σύνολο του έτους, για το 2011, ήταν 76% και όταν, για το 2010, είχε διαμορφωθεί στο 57%.

Σημαντικές ανακατατάξεις, όμως, προκύπτουν και στις κυριότερες αγορές προορισμού των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Η Ιταλία εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτιά, που κατέκτησε το 2011, ενώ πλέον η Γερμανία έχει υποχωρήσει στην 3η θέση, πίσω από τους εφοδιασμούς πλοίων. Αξιοσημείωτες είναι και οι εντυπωσιακές επιδόσεις, που καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία, την Κίνα και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εξαγωγών, σε ετήσια βάση, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων προβλέπει αύξηση εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) στα επίπεδα του 4% με 6%. Αντίστοιχα, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) προβλέπει αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 3,7%, για το 2012.

Σημαντική βαρύτητα για τις μετέπειτα εξελίξεις αποκτούν οι προσπάθειες περιορισμού του ελλείμματος εμπιστοσύνης, που καταγράφεται σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της χώρας, κυρίως, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, σε συνδυασμό με την τελική έκταση και ένταση των υφεσιακών φαινομένων και την οικονομική κρίση σε σημαντικές οικονομίες-αγορές των ελληνικών προϊόντων, που θέτουν εν αμφιβόλω τη διατήρηση των ισχυρών ρυθμών αύξησης για τις ελληνικές εξαγωγές, τουλάχιστον αντίστοιχων αυτών του 2011.

Μεγάλη μεταβλητότητα και διακυμάνσεις καταγράφονται στην ανάλυση της πορείας των ελληνικών εξαγωγών, για το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών. Παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται αξιοσημείωτη μείωση των εξαγωγών προς την ΕΕ (27) κατά 6,8%, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς αυτές τις αγορές εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος, με ποσοστό 64,7%, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, ενώ, αν συμπεριληφθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει σχετική ισορροπία μεταξύ των χωρών της ΕΕ (51,5%) και των Τρίτων Χωρών (48,5%).

Εκτός των χωρών της ΕΕ, μειωμένες εμφανίζονται οι εξαγωγές και προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) κατά 8,2%, τη ΝΑ Ασία κατά 20,1% και τη Λατινική Αμερική κατά 56,4%.

Συνολικά, σε επίπεδο τριμήνου και κατά γεωγραφικές περιοχές, παρατηρείται σημαντική ανοδική πορεία των εξαγωγών προς τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (98%), τις χώρες της Β. Αμερικής (47,8%), τις Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) (81%), τις άλλες αναπτυγμένες χώρες (Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, 65,9%), τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, 36,8%), αλλά και προς την Ινδία (81,9%) και την Κίνα (269,1%).

Επιπλέον, παρατηρείται συνέχιση της αυξητικής τάσης -αν και με μειωμένους ρυθμούς- προς τις χώρες των Βαλκανίων κατά 5,6%, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι η μεγάλη αύξηση της κατηγορίας Λοιπές Χώρες (112,7%) οφείλεται, κυρίως, στην καταγραφή σε αυτή την κατηγορία του εφοδιασμού πλοίων με Τρίτες Χώρες, προορισμός για τις ελληνικές εξαγωγές (κυρίως πετρελαιοειδών), που απορροφά υπερδιπλάσια αξία εξαγωγών και που εξελίσσεται στο δεύτερο στη σειρά κατάταξης προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012, ξεπερνώντας τη γερμανική αγορά.

 

in.gr