Η ΔΕΗ, σχολιάζοντας πρόσφατα δημοσιεύματα, διευκρίνησε ότι εξετάζει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης και στα πλαίσια αυτά βρίσκεται σε συζητήσεις και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) αλλά το δάνειο που εκταμιεύθηκε από το ΤΠΔ προς τη ΔΕΗ ήταν €110 εκατ. και όχι €130 εκατ., όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε και σε ανακοίνωση της εταιρείας στις 12 Ιουνίου, «η σύναψη οποιουδήποτε νέου δανείου αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας και δεν σχετίζεται με την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους».