Στο Ηράκλειο ,πρόκειται να υλοποιηθεί στις 28 & 29 Ιουνίου το 7ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel Iraklio (Λεωφόρος Δημοκρατίας 75, 71306 Ηράκλειο Τηλ: 2810-238 812) περιλαμβάνει οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης και οι αιρετές ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα).

Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α. ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.
Ακολουθεί το πρόγραμμα του Σεμιναρίου:

1η ΗΜΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 16:00-20:00

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στην οπτική του Φύλου Κοινωνικοί Ρόλοι των Φύλων, Στερεότυπα Προκαταλήψεις Συμμετοχή των γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
Ρόλος των γυναικών στα όργανα της αυτοδιοίκησης, γιατί ωφελούνται οι πολίτες από την αύξηση των γυναικών στα αυτοδιοικητικά όργανα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και Αυτοδιοίκηση/ Εθνική πολιτική για την Ουσιαστική Ισότητα των φύλων 2007-2013
Στόχοι, Πολιτικές ισότητας, Ένταξη της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, Δράσεις για Δήμους και Περιφέρειες.

2η ΗΜΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 9:00-18:00
9:00-11:00

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην αυτοδιοίκηση
Καλλικράτης και Ισότητα των Φύλων, Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, Οδηγός Εφαρμογής

11:00-13:00

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων
Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, δημόσιες ομιλίες, συνεντεύξεις, επικοινωνιακές ανάγκες, ΜΜΕ, προβλήματα επικοινωνίας, διαχείριση της εικόνας, αυτοπροβολή, εμπόδια και δυσκολίες στη διαπραγμάτευση, μορφές διαπραγμάτευσης/επιρροή, διαχείριση συγκρούσεων.

13:00-14:00 Διάλλειμα- Ελαφρύ Γεύμα

14:00-16:00

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ενδυνάμωση του εαυτού
Ανάδειξη Δεξιοτήτων, ενίσχυση αυτοεκτίμησης Χειρισμός και Τεχνικές διαχείρισης χρόνου
Ανάδειξη προτεραιοτήτων, προσδιορισμός στόχων, χρήση τεχνολογίας για διαχείριση χρόνου

16:00-18:00

4η ΕΝΟΤΗΤΑ
Δικτύωση – Δουλειά με την κοινότητα – Κοινωνικός διάλογος