Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού και της Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα
Η δραστηριότητα του εντόμου ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Στο δίκτυο  παγίδευσης η πτήση της ευδεμίδας συνεχίζεται.

-Συνιστάται επαναληπτικούς ψεκασμός στις όψιμες περιοχές:

- Επιτραπέζια: 22 - 24 Ιουνίου

- Σταφιδάμπελα – κρασάμπελα: 24 – 26 Ιουνίου

Ενδεικτικές ημερομηνίες επέμβασης:

Μεσοπρώιμες περιοχές : 22 - 25 Ιουνίου

Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να κατευθύνεται στα σταφύλια.

• Για το Τζιτζικάκι:

Σε αμπέλια με συμπτώματα να γίνει συνδυασμένη επέμβαση

• Για το Ψευδόκκοκο:

Με την άνοδο των θερμοκρασιών το τελευταίο δεκαήμερο παρατηρείται έντονη δραστηριότητα του εντόμου κάτω από το ρυτίδωμα και διαπιστώνεται μετακίνηση νεαρών και ενήλικων νυμφών προς το φύλλωμα και τα σταφύλια.

Ελέγχετε συστηματικά τα αμπέλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τους πληθυσμούς του.

Σε επιτραπέζια σταφύλια με ιστορικό προσβολών ή με εμφάνιση πληθυσμών να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα και οπωσδήποτε πριν το «κλείσιμο» των σταφυλιών.
Ψεκασμός στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Διαβροχή μέχρι απορροής στους κορμούς και στους βραχίονες.

• Για το Ωίδιο

Η έντονη παρουσία της ασθένειας στη φύση, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την περαιτέρω εξάπλωση του και η ευαισθησία των σταφυλιών την περίοδο αυτή επιβάλλουν συνέχιση της προστασίας.

Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
Υπενθυμίζεται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή της ανθεκτικότητας του ιωδίου.
Β) ΕΛΙΑ

• Για το Λεκάνιο
Είναι κοκκοειδές που προσβάλλει βλαστούς και φύλλα της ελιάς. Ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία που συχνά συναντάται όταν το φύλλωμα είναι πυκνό. Έντονες προσβολές ευνοούνται σε περιοχές ιδιαίτερα υγρές το καλοκαίρι (ρεματιές, παραθαλάσσιες, κλειστές και απάνεμες περιοχές) ή σε ελαιώνες ποτίστικούς και ακλάδευτους. Στα μελιτώδη εκκρίματα του αναπτύσσονται μύκητες που προξενούν το μαύρισμα στα φύλλα (καπνιά) με αποτέλεσμα την εξασθένιση των δέντρων. Οι προβολές περιορίζονται με κατάλληλο κλάδεμα ώστε το εσωτερικό των δέντρων να λιάζεται και να αερίζεται και με την αποφυγή υπερβολικών ποτισμάτων και αζωτούχων λιπάνσεων.
Στις πρώιμες περιοχές οι εκκολάψεις αυγών των μητρικών λεκανίων ολοκληρώνονται. Σε δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές συνιστάται καταπολέμηση. Το λεκάνιο έχει αρκετά παράσιτα και αρπακτικά που συνήθως κρατούν τον πληθυσμό του σε χαμηλά επίπεδα. Συστήνεται να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας για την προστασία των ωφέλιμων αυτών εντόμων.
Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: 25-28 Ιουνίου.
Μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθούν σε επόμενο δελτίο.

• Για την Πολλίνια

Σε ελαιώνες πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές να γίνει καταπολέμηση στις ίδιες ημερομηνίες με το λεκάνιο ή αν συνυπάρχουν και τα δύο κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Υπενθυμίζεται ότι δέντρα που θα ψεκαστούν με παραφικό λάδι πρέπει να είναι ποτισμένα μια εβδομάδα πριν το ψεκασμό και η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 32οC. H επέμβαση να γίνεται πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

• Για τη Μαρμαρόνια
Σε πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές παρατηρείται στο δίκτυο παγίδευσης μια νέα γενιά με χαμηλούς πληθυσμούς.

Το έντομο παρουσιάζει κατά τόπους εξάρσεις πληθυσμών και ζημιών από χρονιά σε χρονιά. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οι προνύμφες προσβάλουν εκτός από τα φύλλα και καρπούς. Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη επειδή οι προνύμφες προστατεύονται μέσα στα τυλιγμένα φύλλα ή στη σάρκα του καρπού και επιπλέον όσο μεγαλώνουν γίνονται περισσότερο ανθεκτικές.
Όπου παρατηρείται έντονη προσβολή στην τρυφερή βλάστηση ή και στους καρπούς να γίνει επέμβαση φροντίζοντας να λούζονται και οι περισσότερο ανθεκτικές.

Όπου παρατηρείται έντονη προσβολή στην τρυφερή βλάστηση ή και στους καρπούς να γίνει επέμβαση φροντίζοντας να λούζονται και οι λαίμαργοι στη βάση του δέντρου.
Ιδιαίτερα στα φυτώρια και στα νεαρής ηλικίας δέντρα , η μαργαρόνια μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζημιά καταναλώνοντας μεγάλο μέρος των φύλλων και καταστρέφοντας τα εμβόλια.
Πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές: 23-26 Ιουνίου.