Το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων είναι επιφορτισμένο για την τήρηση του Περιφερειακού και του Εθνικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου των εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Για το λόγο αυτό, αλλά και στα πλαίσια του συντονιστικού του ρόλου, παρακαλεί όσους φορείς, οργανώσεις ή ομάδες πολιτών δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Π.Ε Χανίων και δεν έχουν ακόμα απογραφεί στα σχετικά Μητρώα, να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με την υπηρεσία, στα τηλέφωνα 2821344231 (Καλογεράκης Παναγιώτης) και 2821344228 (Μακράκη Ευαγγελία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.