Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, επιστολή σχετικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και την ελλιπή στελέχωσή του.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ειδικά αυτές τις ημέρες, οπότε και ολοκληρώνεται κτιριακά η επέκτασή του.

Ειδικότητες, όπως νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, χειριστές ακτινολογικού, παρασκευάστριες και μαίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου στους σημερινούς χώρους του, πόσο μάλλον στα επιπλέον 4.300 τ.μ. της νέας πτέρυγας.

Προκειμένου να λειτουργήσει η νέα αυτή πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία αποτελεί πραγματικότητα μετά από προσπάθειες ετών, απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον εννέα νοσηλευτών (ΤΕ ή ΔΕ) για να λειτουργήσει ομαλά το ΤΕΠ (χειρουργικό – παθολογικό – χειρουργείο – βραχεία νοσηλεία) αλλά και η Παιδιατρική κλινική με τα επείγοντα περιστατικά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παρότι το Νοσοκομείο Ρεθύμνου απέκτησε πρόσφατα Μα-στογράφο δεν μπορεί να τον λειτουργήσει λόγω έλλειψης χειριστών – εμφανιστών.

Για τη στοιχειώδη κάλυψη των ελλείψεων σε επίπεδο προσωπικού απαιτείται συνολικά η πρόσληψη 16 ατόμων, κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, που συνιστά δαπάνη περίπου 220.000 ευρώ για οκτάμηνες συμβάσεις ή περίπου 330.000 ευρώ για δωδεκάμηνες συμβάσεις.

Επιπλέον, δεδομένων των λειτουργικών προβλημάτων που προκαλεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου η περικοπή του προϋπολογισμού του, θα θέλαμε να επανεξετάσετε το ενδεχό-μενο επιχορήγησης ή αύξησης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. Τέλος, με αφορμή την ολοκλήρωση του νέου Οργανισμού του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ζητάμε τη βοήθειά σας ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια και καθυστερήσεις στην έγκρισή του, στερώντας έτσι το Νοσοκομείο Ρεθύμνου από ένα πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση και στη λήψη άμεσων αποφάσεων, που θα στηρίξουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου".