Το ευρωπαϊκό μοντέλο όπου τα νέα κτίρια είναι έτοιμα προκειμένου να υποστηρίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας και ταχύτητας τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις προτείνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων να ακολουθήσει και η χώρα μας.

Από το βήμα του 7ου διεθνούς συνεδρίου της ΕΕΤΤ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λεωνίδας Κανέλλος πρότεινε να γίνει υποχρεωτική η ένταξη της μελέτης ινο-οπτικής καλωδίωσης στα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών οικοδομής, όπως ισχύει σήμερα για την ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και το πιστοποιητικό ενεργειακής κατανάλωσης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα κτίρια αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ψηφιακά ώριμα» θα είναι έτοιμα προκειμένου να συνδεθούν με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επόμενης γενιάς που πρόκειται να δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον, και τα οποία, πιθανότατα, θα βασίζονται σε οπτικές ίνες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων είναι αρκετά διαφορετικά σε σχέση με τα καλώδια χαλκού των υπάρχοντων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Στην Ευρώπη, σε αρκετές χώρες η ύπαρξη από την αρχή των απαραίτητων καλωδιώσεων προκειμένου ένας χώρος να μπορεί να συνδεθεί με δίκτυα οπτικών ινών, θεωρείται ικανοποιητικός λόγος προκειμένου το τίμημα πώλησης ή ενοικίασης να είναι υψηλότερο.

Ακόμη και στην Ελλάδα σταδιακά το νούμερο εκείνων που θεωρούν απαραίτητη τη γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο αρχίζει και αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, όπως επισημαίνει η imerisia.gr. Τα προ ολίγων ημερών δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αφορούν μεν το α' τρίμηνο του 2011, δείχνουν, όμως, ότι πλέον πάνω από τους μισούς Έλληνες κάνουν χρήση προσωπικού υπολογιστή και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, το α΄ τρίμηνο του 2011, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέρχεται στο 54,3% και το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο στο 51,7%. Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και διαδικτύου μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από όλους τους χώρους πρόσβασης, δηλαδή κατοικία, χώρο εργασίας, χώρο εκπαίδευσης, γειτονικά, φιλικά ή συγγενικά σπίτια, ξενοδοχεία, ίντερνετ καφέ κ.λπ.