Μείζον πολιτικό θέμα έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας βάσει του οποίου ο νέος υφυπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς, είχε διοριστεί παρανόμως σε θέση ΔΕΠ.

Στις 27-8-2008 ο τότε υφυπουργός της κυβέρνησης Καραμανλή Μάριος Σαλμάς πετυχαίνει με την 332/27-8-2008 πράξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας τον διορισμό του σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

Στις 2-6-2011, ο τότε υφυπουργός Παιδείας Ιωάννης Πανάρετος, με την 122938/2-6-2011 απόφασή του, ακυρώνει τον τίτλο του κ. Σαλμά (κατά την απόφαση) με το αιτιολογικό ότι «διαπιστώθηκαν πλημμέλειες στη διαδικασία εκλογής αυτού, οι οποίες καθιστούν παράνομη την εκλογή και την πράξη διορισμού του».

Μέχρι στιγμής, τόσο ο κ. Σαλμάς όσο και το επιτελείο της ΝΔ δεν έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος.

(zougla.gr)