«Ως αυθαίρετο και στερούμενο νομικής βάσης» θεωρείται το επιχείρημα του τότε υφυπουργού Παιδείας, Ι. Πανάρετου, για ακύρωση του διορισμού του νυν αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Μάριου Σαλμά, σε θέση ΔΕΠ.

Το γραφείο του κ. Σαλμά απέστειλε επιστολή στη zougla.gr αναφέροντας τα εξής:

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας αναφορικά με την ανάρτηση της ιστοσελίδας σας, που αναφέρεται στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ.Μάριο Σαλμά σας παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

Τα ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί) επιλέγουν το διδακτικό προσωπικό με διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Ορίζεται εκλεκτορικό σώμα από καθηγητές οι οποίοι κρίνουν τους υποψηφίους. Οι διαδικασίες είναι ανοιχτές και οποιοσδήποτε συνυποψήφιος που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από την κρίση μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθεί. Το Υπουργείο Παιδείας σε όλη αυτή την διαδικασία έχει το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο νομιμότητας.

Ο κ.Σαλμάς εκρίθη ως υποψήφιος για την βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 2008, σε ανοιχτή διαδικασία στο γνωστικό αντικείμενο της περιγραφικής ανατομικής ενώ ήταν ήδη λέκτορας.

Το εκλεκτορικό σώμα με συντριπτική πλειοψηφία έκρινε ως πιο κατάλληλο τον κ. Σαλμά. Από τους συνυποψήφιους του δεν ασκήθηκε καμία προσφυγή στην Δικαιοσύνη για την απόφαση.

Δυόμιση χρόνια μετά με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας (αντίπαλου κόμματος) ακυρώνεται η εκλογή. Το αιτιολογικό της ακυρωτικής απόφασης με γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Δικαιοσύνης, δηλαδή του αντιπροέδρου του νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Παιδείας κρίνεται αυθαίρετο στερούμενο νομικής βάσης. Και η υπουργός Παιδείας (ως είθισται) υλοποιεί την γνωμοδότηση του αντιπροέδρου του νομικού συμβουλίου του κράτους και αποκαθιστά την νομιμότητα».