Ο εκσυγχρονισμός και η εξυγίανση των συνεταιρισμών, σε συνδυασμό με ευνοϊκά μέτρα , όπως η μείωση ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στην πρόταση της κυβέρνησης για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου και το οποίο αποτελεί το κείμενο συμφωνίας μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών, που συμμετέχουν στην κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά όσον αφορά στον αγροτικό τομέα, προβλέπεται μείωση στο συντελεστή ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σε χαμηλά κλιμάκια.

Επίσης, στο «καυτό» θέμα της Αγροτικής Τράπεζας, γίνεται λόγος για επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανσή της, με διαφύλαξη του χαρτοφυλακίου υποθηκών αγροτικής γης.

Σε σχέση με τα κοινοτικά κονδύλια και τις επιδοτήσεις ζητείται διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού για τη νέα ΚΑΠ και δίκαιη κατανομή πόρων προσανατολισμένη στην αγροτική παραγωγή με προτεραιότητα τη κτηνοτροφία και τα τρόφιμα, ενώ ως στόχοι αναφέρονται οι εξής:

-Πρώτος στόχος η μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό

-Αξιοποίηση του ρεύματος επιστροφής στην ύπαιθρο με παροχή κινήτρων, με παραχώρηση γης σε νέους αγρότες αλλά και ενεργούς αγρότες και συνεταιρισμούς

-Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών και εγγυοδοτικών μέσων

-Ίδρυση Ταμείου Ενίσχυσης Αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων

-Παρεμβάσεις στο κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, με στόχο την προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή

-Λειτουργία Δημοπρατηρίων, συμβατικών και ηλεκτρονικών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια

-Ενίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας

-Θέσπιση του «αγροτικού πετρελαίου» με τη δημιουργία κάρτας αγρότη

-Εκσυγχρονισμός και εξυγίανση των συνεταιρισμών.

Τέλος στο κείμενο της προγραμματικής συμφωνίας προβλέπεται διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο, με επανακαθορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους κρίσιμους και συμπληρωματικούς τομείς (αγροτική παραγωγή, τρόφιμα, μεταποίηση καινοτομία), αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ( ενέργεια, τουρισμός, ορυκτός πλούτος, ναυτιλία) και τέλος ενίσχυση της Περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης και δημιουργία τοπικών συμφωνιών (με έμφαση στο τρίπτυχο ελληνικά προϊόντα- τουρισμός – πολιτισμός).

Σε θέματα εκτός των αγροτικών, τώρα, όσον αφορά στα εργασιακά, θα ζητηθεί «η συλλογική αυτονομία και η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επανέρχεται στο επίπεδο που προσδιορίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο το ύψος του μισθού στον ιδιωτικό τομέα συμφωνείται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό περιλαμβάνει και την ρύθμιση του κατώτατου μισθού που προβλέπεται στη ρύθμιση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

(paseges.gr/Αλέξανδρος Μπίκας)