Δεν θα δοθούν αύριο, όπως ήταν κανονικά προγραμματισμένο, αλλά τις επόμενες ημέρες, τα απολυτήρια στους μαθητές των γυμνασίων της χώρας.

Ο λόγος η μετονομασία του υπουργείου Παιδείας Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έτσι, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας τα σχολεία, θα πρέπει να διορθωθούν τα χαρτιά, με βάση το νέο τίτλο του υπουργείου, γεγονός που θα καθυστερήσει δυο τρεις ημέρες την απονομή των ενδεικτικών στους μαθητές των γυμνασίων.

Όπως είναι φυσικό οι απολυτήριοι τίτλοι θα πρέπει να αναγράφουν τον νέο τίτλο του υπερυπουργείου πλέον και όχι τον παλιό που αναγραφόταν στα ενδεικτικά που ετοιμάζονταν.