Ο Δήμος Χανίων, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει την αναγκαιότητα τροποποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την επιβολή Δημοτικών τελών, στο τιμολόγιο της ΔΕΗ που αναφέρονται στις βιοτεχνίες και υπάγονται στα διοικητικά όρια του Δ. Χανίων, καλεί τους παραπάνω να προσέλθουν έως 20/7/2012, στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στο τμήμα εσόδων με τα παρακάτω παραστατικά:

1. Λογαριασμό ρεύματος της βιοτεχνίας τους (ΔΕΗ)
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
3. Άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας σε ισχύ
4. Οικοδομική άδεια – διάγραμμα κάλυψης αυτής
5. Άδεια η εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου