Ολοκληρώθηκε η εσπερίδα που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα Επιμελητήρια Κρήτης με θέμα: «Πανεπιστήμιο Κρήτης & Αγορά Εργασίας - Οι φοιτητές μπροστά στο επαγγελματικό τους αύριο»

Στην εσπερίδα παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας «ΔΑΣΤΑ»του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον καθηγητή Μιχάλη Ταρουδάκη αλλά και το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο βασίζεται το πρόγραμμα από τον κ. Γιώργος Βιτσάκης, προϊστάμενο Υπηρεσιών ΔΑΣΤΑ

Επίσης έγινε παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τον καθηγητή Μηνάς Βλάσση αλλά και των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμημάτων.

Επίσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με τίτλο "Καλλιεργώντας την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα: οι δραστηριότητες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης" από τον Δρ. Γιώργο Νεοφώτιστο και ακολούθησε συζήτηση.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώλης Αλιφιεράκης τόνισε την ανάγκη σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τον ακαδημαϊκό χώρο.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του κ. Αλιφιεράκη: 

"Πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων βασίζεται στην καινοτομία.  Η καινοτομικότητα των επιχειρήσεων αποτελεί το μοναδικό πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις αναπτυγμένες οικονομίες.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο άμεσα και αποτελεσματικά τα προϊόντα της έρευνας να μετατρέπονται σε υπηρεσίες και προϊόντα και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και οικονομική ευρωστία στις περιφέρεις.

Αν η χώρα μας βρίσκεται σε αυτή τη δεινή οικονομική θέση είναι γιατί δεν καταφέραμε να πετύχουμε τη γεφύρωση αυτού του χάσματος.

Η ακόμη πιο σωστά γιατί δεν καταφέραμε ώστε εξ αρχής να μην δημιουργείται αυτό το χάσμα μεταξύ της παραγωγής και κατανάλωσης γνώσης και καινοτομίας.

Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν παρακολουθώ προσπάθειες όπως τη σημερινή. Προσπάθειες που αφορούν στη χάραξη στρατηγικής για τη σύνδεσή με την αγορά εργασίας. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προσφέρει στην Κρήτη πολλά πρέπει όμως άμεσα να προσανατολίσει τις προσπάθειές του ώστε να υποστηρίξει ακόμη πιο ενεργά τους παραγωγικούς τομείς της Κρήτης. 

Εμείς δηλώνουμε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί η καινοτομικότητα και η τοπική οικονομία προς όφελος όλων μας".