Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ, τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, δείχνουν ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 10.874 εκατ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 2.349 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 12.896 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 4.234 εκατ. ευρώ.

Με βάση το δημοσίευμα της fpress.gr, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.173 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2012, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 661 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου (18.834 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012, αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η ως άνω απόκλιση οφείλεται στην υστέρηση των εισπράξεων Φόρου Εισοδήματος (κατά 305 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της παράτασης που δόθηκε στα νομικά πρόσωπα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 (έως τις 8 Ιουνίου 2012) και που αναμένεται να εισπραχθούν τον Ιούνιο.

Μειωμένες επίσης ήταν οι εισπράξεις από φόρους συναλλαγών (απόκλιση κατά 497 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου) λόγω του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης, ενώ υπήρχε υστέρηση και ορισμένων μη φορολογικών εσόδων ειδικού χαρακτήρα.

Τμήμα της ανωτέρω απόκλισης από τους στόχους πενταμήνου καλύφθηκε από τις εισπράξεις από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και τη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών έμμεσων φόρων μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.493 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1.758 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους πενταμήνου κατά 265 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις πληρωμών από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία και μεγάλο μέρος της αναμένεται να καλυφθεί τον επόμενο μήνα.

Συνολικά, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.666 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου (20.592 εκατ. ευρώ) κατά 926 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 30.541 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.947 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33.488 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.