Μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου θα μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δανείζονται για κεφάλαιο κίνησης ή για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών όριζε ότι σε δανειακές συμβάσεις που θα καταρτιστούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 μεταξύ επιχειρήσεων όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας (οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τη 18η Ιουλίου 2011) θα παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 70%.

Η εν λόγω απόφαση, όπως επισημαίνει το newsbeast.gr, προέβλεπε πως οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου δεν πρέπει να είναι προβληματικές και τα εν λόγω δάνεια θα πρέπει να αφορούν:

α) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης και για επενδυτικούς σκοπούς,

β) Μεγάλες επιχειρήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.

Η εγγύηση που παρέχει το Δημόσιο έχει μέγιστη διάρκεια 10 ετών, ενώ κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση (στις 30/6 και στις 31/12 κάθε έτους) και οι δόσεις θα είναι ισόποσες.

Όπως προέβλεπε η απόφαση, το μέγιστο ύψος του δανείου θα έπρεπε να αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και να μην υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010.