Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 14:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Ανακοινώσεις Προέδρου.

Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 
1.1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Η. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» με σκοπό την υποβολή πρότασης προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, σύμφωνα με το αριθμ. 59141/24774/14-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

1.2. Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 03-09-2010 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΚΟΥΒΕΡΝΙΩΤΙΣΣΑΣ» ως προς το αντικείμενο και τη χρονική διάρκειά της, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 58078/24274/14-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης - Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής.

1.3. Λύση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του τέως «Δήμου Γουβών Ν. Ηρακλείου» για την υλοποίηση της πράξης: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του παλαιού Δήμου Γουβών», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 61416/25979 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

1.4. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 27-12-2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και του Δήμου Ιεράπετρας, με τίτλο: «Διαμόρφωση – αναβάθμιση δρόμου προς Κεφαλοβρύση Καλαμαύκας κλπ» ως προς το αντικείμενο και τη χρονική διάρκειά της, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 9316/08-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Λασιθίου.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

1.5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης, για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία εθελοντικού ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης στη πόλη του Ρεθύμνου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5482/22-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακών Ενοτήτων οικονομικού έτους 2011, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 35796/15130/11-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων

(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3.1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΗΠΕΘΕΚ) και των Δήμων Ηρακλείου, Πλατανιά, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου και Αποκορώνου με αντικείμενο τη θεατρική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6750/18-06-2012 έγγραφο του ΔΗΠΕΘΕΚ.

3.2. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης του 13% των ίδιων μετοχών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης προς την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1403/11-06-2012 έγγραφο της Π.Ε.Δ.

(εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φάνης Ζαμπετάκης)


4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Εξέταση: 1) της από 20-02-2012 ένστασης των γραφείων μελετών: α)ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ, β) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΪΒΟΝΔΑ, γ) ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΤΑΚΗ, δ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ,

2) της από 20-02-2012 ένστασης των γραφείων μελετών: α) PLAS A.E.-Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, β) Ε-Α. ΧΛΕΠΑ, γ) Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και 3)της από 20-02-2012 ένστασης των γραφείων μελετών: α)ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ, β) ΓΙΩΡΓΗΣ Ν. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, γ) ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΓΟΥΡΟΣ δ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΡΙΔΑΣ) κατά του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Κνωσού, Καρτερού και Αρχανών, σύμφωνα με το αριθμ. 16710/706214-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Ηρακλείου.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

4.2. Έγκριση 1ης τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Λασιθίου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την «Ωκεανογραφική μελέτη κατασκευής προβλήτας στο Κουφονήσι», ως προς το χρονοδιάγραμμά της, σύμφωνα με το αριθμ. 1818/21-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

4.3. Παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργων (Ισοπεδωτής γαιών) στο Δήμο Αποκορώνου για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 18108/21-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης)

5. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

5.1. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 448/08-06-2012 έγγραφο του «Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

5.2. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 180/28-05-2012 έγγραφο της «Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

(εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων).