Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνου α-νακοινώνεται ότι, εντός των προσεχών ημερών θα αρχίσουν οι από εδάφους δολω-ματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας , να εφαρμόσουν πιστά όλα όσα απορρέουν από τις συμ-βατικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να αποφύγουν τους ψεκασμούς των  ελαιοδέντρων τους, από τα συνεργεία ψεκασμού και να διασφαλίσουν την ποιότη-τα του παραγόμενου προϊόντος.

Συγκεκριμένα οι παραγωγοί πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

• Να σημάνουν τα ελαιοκτήματά τους με πινακίδες.
• Να αναρτήσουν παγίδες για την μαζική παγίδευση του δάκου (διαφορετικά τα κτήματά τους θα αποτελούν εστίες αναπαραγωγής του Δάκου).
• Να βρίσκονται στα κτήματα τους τις ημέρες που διενεργούνται οι ψεκασμοί και να υποδεικνύουν στα συνεργεία ψεκασμού τα ελαιοτεμάχια, που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας.