Σε νέο γενναίο κούρεμα χρέους από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε τρεις τράπεζες ύψους 75% προχώρησε το Ειρηνοδικείο Χανίων, υπέρ δανειολήπτη, Αρχικελευστή του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ο δανειολήπτης, που είναι άγαμος και χωρίς παιδιά, δημόσιος υπάλληλος εργαζόμενος στο Πολεμικό Ναυτικό ως μόνιμος στρατιωτικός με βαθμό αρχικελευστή,  ήρθε σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών του απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να ζητήσει ενημέρωση και οδηγίες για την ένταξη του στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010.

Το μηνιαίο εισόδημα του Αρχικελευστή, από την εργασία του ανέρχεται στο ποσό των 1082 ευρώ περίπου, χωρίς πλέον κανένα άλλο εισόδημα, δεν διαθέτει κατοικία στο όνομα του.

Το συνολικό του χρέος και στις τρεις Τράπεζες ανερχόταν στο ποσό των 52.531,58 Ευρώ.

Με την σημαντική αυτή απόφαση καλείται από το Ειρηνοδικείο να πληρώσει επί τετραετία μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες Τράπεζες, αναλογικά με το χρέος του σε σύνολο 300 Ευρώ επί 48 μήνες ήτοι συνολικού ποσού 12.480 ευρώ απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο του ποσού των 40.052,06 Ευρώ, δηλαδή το χρέος του "κουρεύτηκε" κατά 75% περίπου.