Άφοβα μπορούν να κολυμπούν και να απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες τις πανέμορφες παραλίες και ακτές του Δήμου Χανίων, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των ετήσιων ελέγχων/μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτές, με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ως εξαιρετικής ποιότητας – τριών αστέρων - χαρακτηρίζονται τα ύδατα κολύμβησης στις παραλίες της Αγίας Μαρίνας, του Σταλού, των Αγίων Απόστολων, του Άγιου Ονούφριου, του Βλήτε Σούδας, του Καλαθά, του Καλαμάκιου, του Κουμ Καπί, του Μαραθίου, της Νέας Χώρας, του Σταυρού και της Χρυσής Ακτής.

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για την κολυμβητική περίοδο 2011 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τι είναι το Μητρώο Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης.

Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή. Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.