Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέσω τηλεφωνικής δημοσκόπησης που διενέργησε μεταξύ των μελών του, επιχειρεί να αποτυπώσει μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τις τρέχουσες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις μέλη του.

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 5 μέχρι 12 Ιουνίου, με χρήση δομημένων ερωτηματολογίων κλειστού τύπου και τηλεφωνικές συνεντεύξεις αποκλειστικά από στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το κυρίαρχο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπροσώπων των επιχειρήσεων είναι ότι η οικονομική κρίση συνεχίζει και επηρεάζει τα θεμελιώδη μεγέθη τους.

Το 93% του δείγματος απάντησε έχει επηρεαστεί σε μικρό ή σοβαρό βαθμό από την κρίση, ενώ συγχρόνως, ένα ποσοστό της τάξεως του 84,81% των ΜμΕ του Νομού Ηρακλείου είδε τον τζίρο του να μειώνεται το προηγούμενο έτος.

Μόνο το 32,91% ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει απολύσεις και αντίθετα με την γενικότερη άποψη, οι επιχειρηματίες του Νομού Ηρακλείου στην πλειονότητα τους τάσσονται κατά της μείωσης των αμοιβών των εργαζόμενων, με το 81,53% να θεωρεί ότι η περικοπή των αμοιβών δεν θα προκαλέσει βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματίες κλήθηκαν να διαλέξουν μεταξύ προεπιλεγμένων προτάσεων ως προς συγκεκριμένα μέτρα και κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα βοηθούσαν για την έξοδο από την κρίση.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών (80,89%) πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι ή ακόμα και να καταργηθούν μερικοί από αυτούς, ενώ επίσης ένα μεγάλο ποσοστό (60,51%) θεωρεί απαραίτητο να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις (Ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και προσέλκυση ξένων επενδύσεων).

Σε σχέση με την ψυχολογία που επικρατεί στην αγορά, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επιχειρηματιών (84,4%) εκφράζει μια απαισιοδοξία και πιστεύει ότι η κρίση θα έχει μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διάρκεια, ενώ σε σχέση με την αισιοδοξία για τις επιχειρήσεις, το 34,19% όσων συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζεται απαισιόδοξο ως προς το μέλλον της επιχείρησης τους.

Ένα ποσοστό της τάξης του 89,03% απάντησε θετικά στην ερώτηση αν οι εκλογές δημιουργούν προβλήματα στην αγορά ενώ το 73,55% των επιχειρηματιών του Νομού Ηρακλείου θεωρούν προτιμότερη την παραμονή στο Ευρώ από την επιστροφή στη Δραχμή.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου