Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρο Δανέλλη επιβεβαίωσε ότι προσεγγίζει με "ανοικτό πνεύμα ... τη συμπλήρωση του προτεινόμενου ορισμού των μόνιμων βοσκοτόπων με την πιθανή συμπερίληψη ορισμένων εκτάσεων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εκτατικών παραδοσιακών κτηνοτροφικών/γεωργικών συστημάτων με στόχο την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των εκτάσεων αυτών για τη βιοποικιλότητα και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και της ελευθέρωσης άνθρακα."

Συνεχίζοντας, υπογραμμίζει ότι για τη χορήγηση των ενισχύσεων δεν αρκεί απλώς να θεωρηθούν επιλέξιμες αυτού του είδους οι εκτάσεις, αλλά "θα πρέπει να τηρούνται συμπληρωματικές διατάξεις όπως αυτές για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα επιλέξιμα εκτάρια καθώς και τον ΄ενεργό γεωργό΄".

Ο Σπύρος Δανέλλης σχολίασε ότι "η απάντηση της Κομισιόν επιβεβαιώνει τη σημασία της διαρκούς προσπάθειάς μας να διερευνούμε συνεχώς τις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας στις σημερινές συνθήκες και να επισημαίνουμε τόσο στα ευρωπαϊκά όργανα όσο και στο εσωτερικό της χώρας τυχόν προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν.

Πριν τρία σχεδόν χρόνια, σε ανύποπτο χρόνο, θέταμε ερωτήματα στην Κομισιόν για τη δυνατότητα ενίσχυσης της εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, ενός τομέα με έντονη τη διάσταση προσφοράς δημόσιων αγαθών αλλά και προϊόντων υψηλής διατροφικής ποιότητας, συμβατού με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.