Αύριο Πέμπτη 28-06-2012 και ώρα 09.00 π.μ ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης μαζί με υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων πρόκειται να επισκεφθούν την Χρυσοσκαλίτισσα και να πραγματοποιήσουν δοκιμαστική άντληση της γεώτρησης που ανορύχθηκε εκεί στη θέση Βολακιά από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για λογαριασμό του Τ.Ο.Ε.Β Χρυσοσκαλίτισσας.

Κατά την παραπάνω δοκιμαστική άντληση θα παρθούν τα απαραίτητα δεδομένα της παροχής του νερού της γεώτρησης και το βάθος άντλησης αυτού, προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για την περαιτέρω αξιοποίηση της.