Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιούνται μαθήματα εκμάθησης χειρισμού Η/Υ στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου, που ξεκίνησαν το μήνα Μάιο και θα συνεχιστούν το καλοκαίρι.

Τα μαθήματα υλοποιούνται με πρωτοβουλία του ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου του ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων σε συνεργασία με την κα Γεωργία Αθανασοπούλου, φοιτήτρια του Τμήματος ηλεκτρονικών μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης .

Με το πρόγραμμα αυτό και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, δίνεται η ευκαιρία αφενός στα μέλη του ΚΑΠΗ να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες, επιτρέποντας τους να παραμένουν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας και αφετέρου στη νέα γενιά να συνδράμει εθελοντικά, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς την Τρίτη Ηλικία.