Ενημερωτική εκδήλωση για τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος 4072/2012 στις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις σχέσεις μεσιτών & ιδιοκτητών ακινήτων, πραγματοποιείται αύριο, Παρασκευή 29 Ιουνίου, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει από τον κ. Γιώργο Κουτσαγγέλη, δικηγόρο, τ. Σύμβουλο Υπουργού Ανάπτυξης, εκτενής αναφορά στο νέο θεσμικό περιβάλλον που αφορά στις προϋποθέσεις άσκησης της μεσιτικής δραστηριότητας, τις συμβάσεις μεσιτείας και τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τους μεσίτες.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος και Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτήτων Ακινήτων Ν. Ηρακλείου, κ. Κώστας Αράπογλου θα αναφερθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αγοραστών, πωλητών και μεσιτών, στη δυνατότητα τακτοποίησης εξ αδιαιρέτου ακινήτου σε αυθαίρετη οικοδομή, σε φορολογικά και νομικά προβλήματα, στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τους κίνδυνους από τις λάθος καταχωρήσεις σε αυτό, στις μειώσεις μισθωμάτων και τη δυνατότητα έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίων σε δύο μήνες, καθώς και στο ενεργειακό πιστοποιητικό.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ομιλητές για επιμέρους θέματα και διευκρινήσεις.