Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι αλλάζει ο τρόπος πιστοποίησης της υγείας σε εργαζομένους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης βιβλιαρίου υγείας και αντικαθίσταται από έκδοση πιστοποιητικού υγείας.

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από οποιαδήποτε ιατρό του δημοσίου, ασφαλιστικού οργανισμού ή ιατρού με ιδιωτικό ιατρείο σε όλη την επικράτεια με ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού ιατρού ή ιατρού εργασίας αν διαθέτει η επιχείρηση.

Η πραγματοποίηση των εξετάσεων μπορεί να γίνει σε όλα τα κατάλληλα εργαστήρια δημόσια ή ιδιωτικά.

Τα πιστοποιητικά υγείας θα ισχύουν για πέντε έτη πλην των εργαζομένων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που ισχύει για δύο έτη.

Τα πιστοποιητικά υγείας θα φυλάσσονται στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου.

Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν εκδοθεί ισχύουν κανονικά έως την ημερομηνία λήξης τους.