Την αύξηση ή όχι των δημοτικών τελών στον Άγιο Νικόλαο θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου με συνεδρίασή του σήμερα Παρασκευή.

Ειδικότερα οι υπό συζήτηση αυξήσεις αφορούν τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας, το μεγαλύτερο δηλαδή κομμάτι των τελών, ενώ η Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει ότι η όποια απόφαση θα ληφθεί με γνώμονα την δεδομένη οικονομική συγκυρία.

Ο δήμαρχος κ. Κουνενάκης, ερωτηθείς για τη θέση που πρόκειται να λάβει στο συμβούλιο δήλωσε στην Ανατολή

«Θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε ως έχουν... Οι Υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε εκτίμηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των αναγκών του Δήμου, παρ' ότι και αυτό είναι υποτιμημένο σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες. Όμως οι εποχές δεν είναι για πολλά έξοδα αλλά το σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει ανταποδοτικά. Γιατί αν δεν είναι πλήρως ανταποδοτικά τα τέλη των αντίστοιχων υπηρεσιών, ο Δήμος θα υποχρεωθεί να αφαιρέσει πόρους από κάποιο άλλο τομέα ώστε να αντισταθμίσει το έλλειμμα στην κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών φωτισμού και καθαριότητας. Τέτοια, όμως, δυνατότητα δεν υπάρχει...».

Στην εισήγηση της δημοτικής αρχής για την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε οικίες, προτείνεται για τον Αγιο Νικόλαο αύξηση από 1 ευρώ σε 1,10 ευρώ που σημαίνει ότι από τα 521.000 ευρώ που εισέπραττε πέρυσι, τώρα τα έσοδα του Δήμου θα αυξηθούν σε 573.887 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο Βρουχά από 0,89 ευρώ προτείνεται αύξηση σε 1,10 ευρώ. Στην Ελούντα από 1 ευρώ προτείνεται αύξηση σε 1,10 ευρώ. Στα Εξω Λακώνια από 0,53 ευρώ, σε 0,83 ευρώ. Στα Ζένια από 0,53 ευρώ σε 0,80 ευρώ. Στο Καλό Χωριό από 1 ευρώ σε 1,10 ευρώ. Στην Κριτσά από 1 ευρώ σε 1,10 ευρώ. Στον Κρούστα από 0,53 ευρώ σε 0,80 ευρώ. Στις Λίμνες από 0,53 ευρώ σε 0,80 ευρώ. Αντίστοιχα από 0,53 σε 0,80 ευρώ προτείνεται και για τα διαμερίσματα Μέσα Λακώνια, Λούμα, Σκινιά, Πρίνα και Εξω Ποτάμων.

Μείωση στη Νεάπολη

Στη Νεάπολη από 1,86 ευρώ προτείνεται μείωση σε 1,10 ευρώ. Αντίστοιχα, μείωση από 1,23 ευρώ σε 0,80 ευρώ προτείνεται για τα διαμερίσματα Αγιος Αντώνιος, Βουλισμένη, Βρύσες, Καρύδι, Καστέλι, Λατσίδα, Νικηθιανό, Φουρνή και Χουμεριάκο.

Από 1 ευρώ που ήταν ως τώρα, προτείνεται αύξηση σε 1,10 ευρώ στο Βραχάσι και στη Μίλατο.

Στα ξενοδοχεία


Αύξηση στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προτείνει η δημοτική αρχή για τα ξενοδοχεία, στο 3,30 ευρώ ανά τ.μ.
Τα τέλη που ίσχυαν το 2010 στα ξενοδοχεία ήταν: Στον Αγιο Νικόλαο, στην Ελούντα, στο Καλό Χωριό και στην Κριτσά 2,63 ευρώ, στο Βραχάσι (Σίσι) και στη Μίλατο 1,80 ευρώ.