Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συνολικά 20 προγράμματα για την προώθηση της κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριετών αυτών προγραμμάτων είναι 70,7 εκ. ευρώ από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 35,9 εκ. ευρώ. Οι προτάσεις που έγιναν από τη χώρα μας και εγκρίθηκαν είναι οι εξής:

Αγροτο-Βιομηχανικός Συν/σμος Τυμπακίου. Προώθηση φρούτων και λαχανικών σε Ελλάδα, Πολωνία και Βουλγαρία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.281.680 ευρώ (640.840 από Ε.Ε.), το δεύτερο και τρίτο από 988.000 ευρώ (494.000 από Ε.Ε.).

ACAG. Προώθηση φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.192.674 ευρώ (596.337 από Ε.Ε.), το δεύτερο 1.099.308 ευρώ (549.654 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 1.086.771 ευρώ (543.386 από Ε.Ε.).

ΕΝΟΑΒΕ (Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος). Προώθηση οίνου στην Κίνα, την Ελβετία και τη Βόρειο Αμερική. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 755.621 ευρώ (377.811 από Ε.Ε.), το δεύτερο 958.717 ευρώ (479.359 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 876.037 ευρώ (438.019 από Ε.Ε.).

Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. (Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων – Κοπανός Νάουσας). Προώθηση μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.306.967 ευρώ (653.484 από Ε.Ε.), το δεύτερο 1.001.675 ευρώ (500.837 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 1.083.148 ευρώ (541.574 από Ε.Ε.).

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Προώθηση ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων σε Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία και Τσεχία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.053.896 ευρώ (526.948 από Ε.Ε.), το δεύτερο 1.031.442 ευρώ (515.721 από Ε.Ε.) και τον τρίτο 1.067.286 ευρώ (533.643 από Ε.Ε.).

ΑΛ.Μ.ΜΕ. (Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στην Κουλούρα Ημαθίας). Προώθηση φρούτων και λαχανικών σε Νορβηγία, Ρωσία και Ουκρανία. Τον πρώτο χρόνο δίνονται 1.266.000 ευρώ (633.000 από Ε.Ε.), το δεύτερο και τρίτο από 1.142.000 ευρώ (571.000 από Ε.Ε.).

(agrotypos.gr)