Στα 8,5 δισ. ευρώ ανήλθε η εκροή καταθέσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τον Μάιο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες υποχώρησαν τον Μάιο 2012 σε 163 δισ. ευρώ, έναντι 171,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2012.

Η αβεβαιότητα που επεκράτησε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου και η οποία συνεχίσθηκε ως τις 17 Ιουνίου είχε ως αποτέλεσμα σε ημερήσια βάση τον Μάιο να αποτραβιούνται από το τραπεζικό σύστημα καταθέσεις ύψους 350 ευρώ εκατ. περίπου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο διάστημα 17 Ιουνίου - 27 Ιουνίου είχαν επιστρέψει στις τράπεζες περίπου 2,5 δισ. ευρώ.