Στη θέσπιση «point system» για τον προσδιορισμό της σειράς με την οποία θα εξετάζει τις διάφορες υποθέσεις, προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με στόχο να διερευνώνται κατά προτεραιότητα οι φάκελοι που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές, την αγορά και την οικονομία.

Το σύστημα μοριοδότησης που θέσπισε με την απόφασή της η Επιτροπή βαθμολογεί τις υποθέσεις με κριτήρια τη φύση της παράβασης (αν δηλαδή πρόκειται για καρτέλ που επηρεάζουν τιμές, μερίδια αγοράς, νόθευση διαγωνισμών κλπ.), τα είδη που αφορούν (ποσοστό συμμετοχής στον πληθωρισμό και το ΑΕΠ), την γεωγραφική εμβέλεια (αν η παράβαση επηρεάζει όλη τη χώρα ή ένα τμήμα της ή άλλες χώρες της ΕΕ.

Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται ακόμη υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση επιείκειας (δηλαδή επιχειρήσεις - μέλη του καρτέλ είναι πρόθυμες να δώσουν στοιχεία για την παράνομη συμπεριφορά με αντάλλαγμα μειωμένες ποινές), εκείνες για τις οποίες υπάρχουν πλήρη και σοβαρά στοιχεία. Τέλος θα εξετάζεται αν η παράβαση είναι επαναλαμβανόμενη όπως και η νομική της σημασία.

naftemporiki.gr