Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ενημερώνει τους γονείς για την έναρξη λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Αγίου Νικολάου από σήμερα Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 έως και 31 Αυγούστου 2012, στο χώρο του Γ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου .