Ξεκινάει αύριο Tρίτη άλλη μια σημαντική διάνοιξη δρόμου που οδηγούσε σε αδιέξοδο και αναμένεται να βελτιώσει την κυκλοφορία των οχημάτων .

Πρόκειται για ανώνυμο δρόμο στην οδό Εκάβης στην περιοχή του Τζάμπο.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται από το Δήμο Ηρακλείου οι εργασίες για την αποκατάσταση οδών μετά τις διανοίξεις ενώ την ίδια ώρα ολοκληρώνεται και η μετατόπιση των δικτύων της ΔΕΗ σε όλο το μήκος της οδού Μ. Αλεξάνδρου .

Επίσης για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατασκευάστηκε διαχωριστική νησίδα στην οδό Πέλλας στη περιοχή του Πόρου.

Και στις τοπικές κοινότητες όμως του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και άλλα έργα κοινωφελούς χαρακτήρα .

Συγκεκριμένα στον Άγιο Μύρωνα ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο περιφερειακό οδικό δίκτυο για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας λόγω των κατολισθήσεων του περασμένου χειμώνα αλλά και στο Πετροκέφαλο μεγάλο τοιχίο αντιστήριξης στο περίβολο της Εκκλησίας