Σειρά προβολών διοργανώνουν η Ομάδα Προβολής και Προώθησης του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με την Oμάδα Docukutsi, (Τρίτη 19 Ιουνίου, Τρίτη 26 Ιουνίου και Τρίτη 3 Ιουλίου 2012) στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ ΤΑΚ, στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη & Γρεβενών).

Σκοπός των προβολών είναι η παρουσίαση άγνωστων πρακτικών, τρόπων
σκέψης και επικοινωνίας στο ευρύτερο κοινό, ενώ μετά τις προβολές
ακολουθεί ελεύθερος δημιουργικός διάλογος – συζήτηση.

Πρόγραμμα Τρίτης 3 Ιουλίου και ώρα 20.45μ.μ.

Σύντομη περιγραφή.

Φόρος τιμής στην Καταλονία II (διάρκεια 63 λεπτά)

Αποτέλεσμα ερευνητικής εργασίας από καθηγητές του πανεπιστημίου της
Καταλονίας, Joana Conill, Manuel Castells and Àlex Ruiz, το ντοκιμαντέρ
εξετάζει την προοπτική για μια βιώσιμη, αποκεντρωμένη οικονομική και
κοινωνική δομή που στηρίζεται στην αλληλεγγύη των συμμετεχόντων - στο
συσχετισμό τους όχι αποκλειστικά μέσω της κατανάλωσης αγαθών.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι δωρεάν και ανοιχτές στο ευρύ
κοινό.