Με το άγγελμα του θανάτου του Γιάννη Περτσελάκη, Αντιπροέδρου της Εταιρίας Κρητικών
Ιστορικών Μελετών, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν την προσωπική τους οδύνη και την οδύνη των μελών της Ε.Κ.Ι.Μ. για την απώλεια ενός από
τους κεντρικούς στυλοβάτες και επί δεκαετίες βασικού συντελεστή του έργου της Εταιρίας.

Μεταξύ πολλών, αναφέρθηκε, ότι στην άοκνη εθελοντική προσφορά του οφείλεται η μορφή του συνόλου της νέας πτέρυγας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να κηρύξει τριήμερο πένθος του Ιδρύματος.

2. Να πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων στα ενδιαφέροντα του Γιάννη Περτσελάκη,

αφιερωμένων στη μνήμη του, και να εκδώσει σχετικό αφιερωματικό τόμο.

3. Να ονομάσει το αμφιθέατρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης «Αμφιθέατρο Γιάννη

Περτσελάκη».

4. Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Ι.Μ. στην τελετή της κηδείας του εκλιπόντος Αντιπροέδρου της.

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον Τύπο.