18 ιδιώτες ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα του Δήμου Ρεθύμνου για παραχώρηση γης προκειμένου να φιλοξενηθούν βιολογικοί καθαρισμοί, και έδωσαν τη γη τους δωρεάν προς χρήση στη αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

Η ανταπόκριση αυτή των Ρεθυμνιωτών είναι άκρως ικανοποιητική, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο των τεχνικών έργων, αλλά και σωτήρια καθώς η δημοτική αρχή θα πρέπει μέχρι τέλος Ιουνίου να έχει βρει τους χώρους που θα κατασκευαστούν 25 συνολικά βιολογικοί καθαρισμοί και να έχει συντάξει σχετικές μελέτες.

Αν κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί τότε δεν το έργο κατασκευής των βιολογικών θα μείνει εκτός χρηματοδότησης από Πρόγραμμα που έχει προβλεφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτόν τον σκοπό.

Να σημειωθεί ότι η δημιουργία των 25 βιολογικών καθαρισμών είναι αναγκαία για να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα αποχέτευσης που αντιμετωπίζουν αρκετά χωριά, των οποίων τα λύματα καταλήγουν στη θάλασσα.

Εκτός από τη παραχώρηση γης από τους 18 Ρεθεμνιώτες, σε διαδικασία διαβούλευσης έχουν μπει οι υπόλοιποι.