Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 η έμφραξη του ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη, μετά από μεγάλη καθυστέρηση.
Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή σώθηκε το μεγάλο έργο της ύδρευσης Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, αφού επιτέλους ολοκληρώθηκε η έμφραξη του ταμιευτήρα.

Η χώρα δεν οδηγήθηκε σε περιπέτειες και έτσι η χρηματοδότηση μέρους της δαπάνης του έργου, από πόρους του Ταμείου Συνοχής, θεωρείται πλέον επιλέξιμη δαπάνη.Το επόμενο χρονικό διάστημα (τρίμηνο) θα ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας του ταμιευτήρα και συγκεκριμένα εργασίες όπως:

· εξωτερική οδοποιία

· φωτισμός δρόμων

· Η/Μ για την περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου Αβδού

· οικίσκος παρακολούθησης και τοποθέτησης οργάνων

· σωληνώσεις νερού

Επίσης από τη Δ6 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δόθηκε εντολή κατάρτισης συμπληρωματικής μελέτης έργου, στην οποία θα ενταχθούν:
α) Αγωγός ύδρευσης (Αβδού-Ποταμιές)

β) Μετεγκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων, οικισμού Σφενδυλίου

γ) Σύνδεση της νέας θέσης Ιερού Ναού με παραλίμνια οδό

δ) Ασφαλτόστρωση δρόμου Ποταμιές-Σφενδύλι-Αβδού (Παραλίμνιος)

ε) Αντιμετώπιση προβλήματος υγρών λυμάτων