Με εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου, εγκρίθηκε η διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87701×MON 89788 (MON-877Ø1-2×MON-89788-1).

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η φράση «δεν προορίζεται για καλλιέργεια» θα πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση και στα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από την εν λόγω μεταλλαγμένη ποικιλία σόγιας.

Δείτε εδώ την απόφαση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.