Με επιστολή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής,ο  Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου ζητά την έκδοση
Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής είναι το παρακάτω:

«Κύριε Υπουργέ,
Με την ψήφιση του νόμου 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο είχε γίνει
αποδεκτή η πρότασή μας για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
(μέχρι 7 χρόνια) προκειμένου να συνυπολογιστεί στην βαθμολογική ένταξη των
υπηρετούντων υπαλλήλων.

Η σχετική διάταξη άρθρο 6 προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος χωρίς
την οποία δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης.
Επειδή μέχρι σήμερα, η διαδικασία για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος δεν
έχει ολοκληρωθεί

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης
του προεδρικού διατάγματος και αν έχει συμπεριληφθεί σε αυτό διάταξη με την
οποία θα αναγνωρίζεται αναδρομικά η προϋπηρεσία για τη βαθμολογική ένταξη των
υπηρετούντων υπαλλήλων».