Στα 11,2 δισ. ευρώ και όχι στα 6,8 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Μπορεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να ανακοίνωσε πως οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου στα τέλη Μαΐου ανήλθαν στα 6,8 δισ. ευρώ, από 6,2 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου, ωστόσο σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι επιστροφές του ΦΠΑ ύψους 3,5 δισ. ευρώ, τις οποίες το Δημόσιο παρακρατεί για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών και δεν τις αποδίδει στις επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Συγκεκριμένα από τα 6,8 δισ. ευρώ των οφειλών του Δημοσίου τα 2,92 δισ. ευρώ αφορούν σε χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, τα 1,92 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσεις των νοσοκομείων 781 εκατ. ευρώ αφορούν σε χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκηση, τα 837 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε σε χρέη υπουργείων και τα 281 εκατ. ευρώ είναι οφειλές άλλων Νομικών Προσώπων. Είναι χαρακτηριστικός πως σε σχέση με τον Απρίλιο οι οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν τον Μάιο κατά 400 εκατ. ευρώ και τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων κατά 100 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί πως αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας να αποπληρώσει μέσα στο 2012 τα 4 δισ. ευρώ εκ των 6,8 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, για να προχωρήσει στην εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων το Δημόσιο θα πρέπει να λάβει από ΕΕ και ΔΝΤ τη δόση του Σεπτεμβρίου ύψους 30 δισ. ευρώ.

 

in.gr