Προσδοκίες για αλλαγές στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής έφεραν στους καταναλωτές οι εκλογές του Ιουνίου. Η μακρά, όμως, προεκλογική περίοδος «τραυμάτισε» την ψυχολογία του επιχειρηματικού κόσμου.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το δείκτη οικονομικού κλίματος του Ιουνίου, που μετρά το ΙΟΒΕ. Ο δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο του επταμήνου και συγκεκριμένα στις 74,1 μονάδες από 77,3 τον Μάιο. Η πτώση, σύμφωνα με τους τεχνοκράτες του ΙΟΒΕ, εκπορεύεται περισσότερο από την επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, με το κλίμα στο Λιανικό Εμπόριο να παραμένει αμετάβλητο και στις Κατασκευές να κερδίζει έδαφος.

Από την άλλη πλευρά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται και τον Ιούνιο. Είναι σαφές ότι οι αβεβαιότητες κατά την προεκλογική περίοδο ήταν μεγάλες, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς η οικονομική δραστηριότητα είχε περιοριστεί στις ελάχιστες δυνατές συναλλαγές. Στους καταναλωτές – πολίτες από την άλλη πλευρά φαίνεται να δημιουργήθηκαν προσδοκίες για αλλαγές στο μίγμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η συγκρότηση μιας συγκυβέρνησης έχει βοηθήσει στο να αμβλυνθεί τουλάχιστον η κυβερνητική αβεβαιότητα, όμως το κατά πόσο οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί θα επαληθευτούν τελικά, μένει να αποδειχθεί.

Αναλυτικότερα:

στη Βιομηχανία, περαιτέρω πτώση καταγράφουν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής, ενώ οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης εντείνονται, παρόλο που τα αποθέματα φαίνεται να ρευστοποιούνται.

στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους μπορεί να βελτιώνονται ελαφρώς, όμως τόσο οι τρέχουσες εκτιμήσεις, όσο και οι προβλέψεις για τη ζήτηση του τομέα βαίνουν δυσμενέστερες.

στο Λιανικό Εμπόριο, ο αρνητικός δείκτης των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνεται, ενώ αντίθετα οι ήδη χαμηλές προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων περιορίζονται περαιτέρω, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να υποχωρούν ελαφρά, υποδηλώνοντας ρευστοποίηση.

στις Κατασκευές, οι πολύ χαμηλές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών βαίνουν ακόμη δυσμενέστερες, αντισταθμιζόμενες όμως από την άμβλυνση των πολύ αρνητικών προσδοκιών για την απασχόληση του τομέα.

στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού αμβλύνονται σημαντικά, εξέλιξη ανάλογη με τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Μικρή βελτίωση καταγράφεται και στην ιστορικά χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση, ενώ και οι δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας εξομαλύνονται ήπια.

imerisia.gr