Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2/7 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, συνάντηση των υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης ύστερα από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ρεθύμνης κας Μαρίας Λιονή.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα Δια Βίου Μάθησης, ενώ οι επιμέρους στόχοι ήταν ο συντονισμός των τμημάτων Δια Βίου Μάθησης σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, πάνω σε προγράμματα κατάρτισης, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) και η εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας παραρτημάτων στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και η δυνατότητα διάχυσης της γνώσης μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του μοναδικού δημόσιου ΚΕΚ της Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο.

Στη συνέχεια ο κ. Δαράκης Μιχάλης, Δ/ντης Ανάπτυξης και Δ/ντής ΚΕΚΑΠΕΡ, παρουσίασε την μακρά εμπειρία του ΚΕΚΑΠΕΡ στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πρωτοβουλιών, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα, που έχει υλοποιήσει μετά την αλλαγή του αυτοδιοικητικού σχήματος καθώς και τον άμεσο προγραμματισμό.

Στο τέλος των παρουσιάσεων, ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος, Δ/ντής Κατάρτισης του ΚΕΚΑΠΕΡ, αναφέρθηκε στη νομοθεσία, που διέπει τα θέματα πιστοποίησης των ΚΕΚ και την δυνατότητα αξιοποίησης χώρων στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες για την δημιουργία παραρτημάτων του ΚΕΚΑΠΕΡ. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην υφιστάμενη και την προτεινόμενη οργάνωση του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στη δυνατότητα διεύρυνσής του, στη μεθοδολογία και καθώς και στη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Στο τέλος της συνάντησης ακολούθησε συζήτηση.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης της Περιφέρερειας Κρήτης, κα Χρύσα Ελευθερίου, ο Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Βενιανάκης Δημήτριος, η Δ/ντρια Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κα Τσιράκη Κασιανή και εκπρόσωποι των τμημάτων ΔΒΜ, των Δ/νσεων Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου.