Νέο Τζακ ποτ σημειώθηκε στην 1303η κλήρωση του Τζοκερ την Τετάρτη 04/07/2012

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι

3, 6, 7,10, 48, 49 + 41

Από τη διαλογή προέκυψαν ότι τα δελτία που κερδίζουν ανά κατηγορία επιτυχιών είναι


Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
6 2.000.000,00 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 + 1 0 50.000,00
5 22 1.500,00
4 1.336 30,00
3 28.411 1,50